Laserowe skanowanie 3D obiektów z dokładnością do 1mm

|


Kilka słów o nas

Od 2012 roku nazsa firma rozwiązała ogromną ilość zadań w
zakreśie: dozoru technicznego budynków i budowli, skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM. Zadania
były wykonywane zarówno w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych i przemyslowych jak i w obiektach
budownictwa cywilnego.

W związku z nabyciem ogromnego doświadczenia i kompleksowego
świadczenia usług, nasi specjaliści mogą wykonać dowolne zadanie techniczne! Pomogą wybrać jak
najbardziej racjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę koszty oraz przestrzeganie przepisów.

Nasza misja
Robimy ultra precyzyjne pomiary i
projektowanie przystępnymi

NASZE USŁUGI

 • Laserowe skanowanie 3D
  Skanowanie laserowe
  3D jest szybką i precyzyjną metodą, która dostarcza informację o geometrię obiektu w przestrzeni
  trójwymiarowej. Technologia skanowania 3D pozwala uzyskać dokładną informację o stanie faktycznym obiektu
  oraz tworzyć niesamowite projekty architektoniczne.
 • Chmura punktów
  Chmura punktów jest
  bazą danych dla projektantów, inwestorów i wykonawców. Zazwyczaj to jest etapem przejściowym w tworzeniu
  różnego rodzaju modeli, ale na życzenie naszych klientów przeprowadzamy połączenie i obróbkę chmury
  punktów w barwach RGB do dalszej pracy z nią.
 • 3D model
  Tworzymy 3D modele
  obiektów mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych, które zawierają szczegółową i dokładną informację o
  rozmiarach, materiałach oraz położeniu pomieszczenia. 3D model pozwala sporządzać dokumentację techniczną,
  projektować wnętrze i przeprowadzić nadzór budowlany.
 • BIM model
  Coraz więcej krajów z
  całego światu wdrażają standardy modelowania BIM w projekty budowlane i architektoniczne. Ta metoda
  pozwala połączać 3D modelowanie wraz z danymi o każdym elemencie budowli, na bieżąco tworzyć widoki i
  przekroje na płaszczyznę oraz podnosić stopień Twojej profesjonalności w oczach klientów.
 • Dokumentacja 2D CAD
  Tworzymy plany
  pięter, elewacji oraz przekroje wysokiej dokładności dzięki nowoczesnym technologiom. Dokumentacja 2D CAD
  może być w różnych formatach i różnego stopnia detalizacji, zaadaptowanych do Twoich konkretnych wymagań.
 • Nadzór autorski
  Dokonujemy analizę
  wykrycia niezgodności, porównując początkowy model projektu ze stanem faktycznym lub zaplanujemy chmurę
  punktów, która będzie się zgadzać z chmurą końcową.
 • Ortophotoplany
  Zwykle są
  wykorzystywane do renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Cyfrowo przekształcona wizualizacja jest
  wykonywana za pomocą skanera laserowego oraz fotogrametrii naziemnej, również ona wiernie odzwierciedla
  barwy i rozmiary zabytków.

WYBIERZ
SWOJĄ DZIEDZINĘ, ABY ZOBACZYĆ CO PROPONUJEMY

Projektowanie
Przemysł

Obiekty
przemysłowe
 • Kompleks naftowo-gazowy
 • Kompleks hutniczy
 • Zakłady produkcji maszyn
 • Produkcja chemiczna
 • Odrębne hale i różnego rodzaju zakłady produkcyjne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, komputerowe modelowanie obiektów przemysłowych
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, prace geodezyjne
 • Prace inżynieryjno-geodezyjne
 • Tworzenie panoram fotograficznych i wirtualnych spacerów

Kopalnie
odkrywkowe i głębinowe
 • Kopalnie odkrywkowe
 • Kopalnie głębinowe
 • Sztolnie
 • Kopalnie rud
 • Odkrywki

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, komputerowe modelowanie obiektów górniczych
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski,
 • Prace geodezyjne
 • Prace inżynieryjno-geodezyjne
 • Tworzenie panoram fotograficznych i wirtualnych spacerów

Obiekty
energetyki
 • Elektrownie wodne
 • Elektownie kondensacyjne
 • Elektrownie atomowe
 • Aparatury rozdzielcze
 • Elektrociepłownie
 • Linie elektryczne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Naziemne laserowe skanowanie obiektów energetyki
 • Modelowanie obiektów energetyki w 3D
 • Kontrola budownictwa obiektów energetyki
 • Nadzór autorski na obiektach energetyki
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów energetyki

Obiekty
kultury, architektura
 • Cerkwie i kościoły
 • Obiekty zabytkowe jak np. Budynki historyczne, obiekty archiologiczne
 • Teatry i muzea
 • Inne obiekty, stanowiące wartość historyczną i artystyczną

Rodzaje prac na obiekcie

 • Pomiary architektoniczne
 • Prace projektowe na obiektach
 • Modelowanie obiektów architektonicznych w 3D
 • Prace geodezyjne na obiektach architektonicznych
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wizualizacja

Obiekty
użyteczności publicznej
 • Stadiony i aquaparki
 • Centra handlowe
 • Biurowce
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Pomieszczenia mieszkalne

Rodzaje prac na obiekcie

 • Prace geodezyjne na obiektach użyteczności publicznej oraz halach sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów budownictwa lądowego i obiektów sportowych
 • Modelowanie obiektów budownictwa lądowego i obiektów sportowych w 3D
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów budownictwa lądowego

Obiekty
transportowe
 • Statki pasażerskie i towarowe
 • Samochody i samoloty
 • Mosty i estakady
 • Tunele i drogi
 • Węzły transportowe
 • Dworce i porty
 • Stocznie i śluzy

Rodzaje prac na obiekcie

 • Laserowe skanowanie obiektów transportu
 • Komputerowe modelowanie obiektów transportu w 3D
 • Geodezja inżenieryjna obiektów transportu
 • Prace geodezyjne w środkach transportu
 • Dokumentacja fotograficzna środków transportu

Inne
obiekty
 • Cysterny, zbiorniki, pojemniki
 • Tankowce, punkty składowania towarów
 • Wagony zbiornikowe, luki towarowe
 • Оtwarte i zamknięte magazyny materiałów sypkich
 • Samochody
 • Dowolne inne obiekty

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe obiektów przechowywania i transportu
 • Podziałka zbiorników w obiektach przechowywania i transportu
 • Inwentaryzacja magazynów
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów

Mieszkania, apartamenty
 • Domy monolityczne
 • Budynki z wielkiej płyty
 • Budynki monolityczno-ceglane
 • Konstrukcje budynków szkieletowo-płytowe

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, modelowanie komputerowe
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, zdjęcia geodezyjne
 • Tworzenie panoramy fotograficznej i wizualizacji wirtualnej
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, Revit, AutoCAD, AVEVA, itd.
 • Prace pomiarowe o dowolnym stopniu trudności

Domy
podmiejskie, wille, kamienice
 • Domy z cegły
 • Bloki
 • Domy drewniane
 • Domy modułowe z płyt warstwowych

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D, modelowanie komputerowe
 • Kontrola budownictwa, nadzór autorski, zdjęcia geodezyjne
 • Tworzenie panoramy fotograficznej i wizualizacji wirtualnej
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, Revit, AutoCAD, AVEVA, itd.
 • Prace pomiarowe o dowolnym stopniu trudności

Obiekty
podlegające renowacji konserwatorskiej
 • Cerkwie i kościoły
 • Obiekty zabytkowe jak np. budynki historyczne, obiekty archiologiczne
 • Teatry i muzea
 • Inne obiekty, stanowiące wartość historyczną i artystyczną

Rodzaje prac na obiekcie

 • Pomiary architektoniczne
 • Prace projektowe na obiektach architektonicznych
 • Modelowanie obiektów architektonicznych w 3D
 • Prace geodezyjne na obiektach architektonicznych
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wizualizacja

Obiekty
komercyjne
 • Centra handlowe
 • Biurowce
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Pomieszczenia mieszkalne
 • Restauracje, kawiarnie
 • Hotele

Rodzaje prac na obiekcie

 • Prace geodezyjne na obiektach użyteczności publicznej oraz halach sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów użyteczności publicznej oraz hal sportowych
 • Prace pomiarowe obiektów budownictwa lądowego
 • Modelowanie obiektów budownictwa lądowego w 3D
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wirtualne spacery 3D

Obiekty
transportu
 • Samochody
 • Samoloty
 • Jachty i łodzie

Rodzaje prac na obiekcie

 • Laserowe skanowanie obiektów transportu
 • Komputerowe modelowanie obiektów transportu w 3D
 • Prace geodezyjne w środkach transportu
 • Dokumentacja fotograficzna środków transportu

Inne
obiekty
Skanowanymi obiektami mogą być dowolne przedmioty o długości większej niż 60 cm. Obszar
zastosowania jest ograniczony do Państwa upodobań i fantazji
klienta.

Rodzaje prac na obiekcie

 • Skanowanie laserowe obiektów przechowywania i transportu
 • Podziałka zbiorników w obiektach przechowywania i transportu
 • Dokumentacja fotograficzna obiektów
 • Publikacja chmury punktów do dalszej pracy w ReCap, AutoCAD, AVEVA, Revit itd.

ZAPEWNIAMY KORZYŚCI

Korzystanie ze skanowania laserowego 3D zapewnia innowacje w
zarządzaniu projektami budowlanymi
 • Dostępność pomiarów
  Pomiary są wykonane bez kontaktu z powierzchnią obiektu i poza sztywnymi ramami geodezyjnych podstaw.
  Skaner jest ustawiany według najlepszej widoczności obiektu i braku zakłóceń procesu skanowania ze
  strony obiektu budowlanego/produkcji
  01
 • Automatyczna
  rejestracja
  Automatyczna rejestracja pomiarów w jednej przestrzeni współrzędnych wyklucza błędy, które są
  czynnikiem ludzkim. Korelacja zdjęć z kilku miejsc (wiązka) jest zautomatyzowana. Jej rezultaty są
  kontrolowane wizualnie i poprzez specjalne oprogromowanie. Dane, uzyskane poprzez pomiar dokładnie
  odzwieciedlają konfigurację i strukturę obiektu
  02
 • Wizualizacja i
  kontrola
  Dane
  skanowania laserowego (skany) są szybko przesyłane na serwer sieciowy uczestników projektu
  budowlanego. Taki serwis daje poglądową wizualizację budowy oraz pomaga na odległość kontrolować
  przebieg prac budowlanych a także wykonywać dowolne pomiary i przeliczać objętości
  fizyczne.
  Można oznaczeć miejsca problematyczne, które zobaczą wszyscy uczestnicy projektu.
  Zostaje osiągnięta zasada przejrzystości procesów budowlanych. Sieciowy interfejs pozwoli uczestnikom
  z różnych zakątków świata wymieniać się uwagami i komentarzami, wyznaczać zadania i wskazówki
  03
 • Dane cyfrowe
  W
  rezultacie skanowania laserowego otrzymujemy dane cyfrowe, zgodne z datą wykonania rzutu, które
  zapisują się w formie plików komputerowych i są wykorzystywane w przyszłości.
  Na przykład, jeżeli
  pojawi się podejrzenie nieprawidłowego osadzenia powstającego budynku, można powrócić i przeanalizować
  wykop, fundamenty palowe, ruszty.

  Ważne: porównanie i analiza kilku uchwyceń pozwoli
  stwierdzić jaka jest dynamika powstającego obiektu, w krótkiej chwili wykryć negatywne tendencje i
  podjąć odpowiednie decyzje. Systematyzacja i przechowywanie zdjęć 3D na różnych etapach rozwiązuje
  zadanie monitorowania wznoszonego obiektu

  04

TWOJE KORZYŚCI

W LICZBACH
Pomożemy przyspieszyć Twoją pracę przy jednoczesnym podnoszeniu
jakości

o 3-5 razy
zmniejsza się czas poświęcony na pomiary kontrolne

Kilka minut
pomiędzy zakończeniem skanowania a uzyskaniem wyników

PO 5-6 GODZINACH
dostępny będzie ogólny wynik zestawienia 3D skanowanego obiektu z projektowym modelem 3D

Przykłady naszych projektów

Przykłady naszych projektów
Inne przykłady

Galeria projektów

Nasz Sprzęt

Sprzęt, pozwalający uzyskać
dokładność do 1mm
My wykorzystujemy nowoczesne i
wydajne 3D skanery laserowe światowych producentów urządzeń precyzyjnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon

+48
572 066 950

+48
511 241 004

WhatsApp

+48
572 066 950

+48
511 241 004

Email info@scanm2.pl

Z poważaniem, Jeugienij Romańczuk

Kierownik projektu

SCAN M2 sp. z o.o.

© 2021 Scanm2